Entrepreneurship Development Program

आखिरी अपडेट: 29/06/2017

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

मेरिटोरीयस स्कॉलरशिप

एअर वाइज़ नीप्को मेरिटोरीयस स्कॉलरशिप अवॉर्डेड तो एकनामिकली बॅक्वर्ड स्टूडेंट्स अट वेरियस प्रॉजेक्ट/ प्लांट लोकेशन्स :-

एअर

अगबप, अस्साम

अगतप, त्रिपुरा

खेप, अस्साम

गुवाहाटी, अस्साम

ट्गबप, त्रिपुरा

धेप, नगलंद

र्हेप, अरुणाचल प्रदेश

KaHEP (क्प&आंप;बदक), अरुणाचल प्रदेश

फेप, अरुणाचल प्रदेश

TrHEP, मिज़ोरम

MaHEP, मेघालाया

ग्रांड टोटल

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

नो. ऑफ स्टूडेंट्स

2010-11 15 2 5     2 2 1       27
2011-12 54 5 25       8 3 2 3   100
2012-13 219 3 2 1 1 8 3 7   6   250
2013-14 208 34 86   39 50 17 4 3 9   450
2014-15 74 16 44   6 22 4         166
2015-16 13 7 12   3 7 3         45
2015-16 10 10 10   1 2 1 2     5 41
टोटल 593 77 184 1 50 91 38 17 5 18 5 1079